Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Årdal omsorgssenter

Omsorgsenteret har 21 heildøgnsplassar, fordelt på to avdelingar.