Dementavdeling Oasen

Avdelinga har tilbod til personar med demens som ikkje klarar seg i eigen bustad og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Vil du koma på besøk?

Me har inga bestemt besøkstid. Utgangsdøra blir låst om kvelden, besøkande må da ringe på.

Melevegen 136

4137 Årdal i Ryfylke

 

Postadresse

Vågavegen 116

4130 Hjelmeland