Kontaktinformasjon

Telefon: 51 75 90 00

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Hjelmeland omsorgssenter
Telefon 51 75 90 00
Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 404 39 090