Korttidsavdeling

Korttidsavdeling

Denne avdelinga består av 10 rom, som nyttast til rehabilitering, lindring, øyblikkelig hjelp, avlastning og andre korttidsopphald.

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknytta avdelinga.

Søknad

Søk om kortidsplass.

Betaling

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 193
Dag-/nattopphold, per dag/natt 110
Avlastning Gratis
Eigenandel i inntil 60 døgn pr. år.
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland