Korttidsavdeling

Denne avdelinga består av 10 rom, som nyttast til rehabilitering, lindring, øyblikkelig hjelp, avlastning og andre korttidsopphald.

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknytta avdelinga.

Søknad

Søk om kortidsplass.

Betaling

Eigenandel i inntil 60 døgn pr. år.
Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 180
Dag-/nattopphold, per dag/natt 100
Avlastning Gratis
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland