Korttidsavdeling

Denne avdelinga består av 10 rom, som nyttast til rehabilitering, lindring, øyblikkelig hjelp, avlastning og andre korttidsopphald.

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknytta avdelinga.

Søknad

Søk om kortidsplass.

Betaling

Eigenandel i inntil 60 døgn pr. år.
Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 170
Dag-/nattopphold, per dag/natt 90
Avlastning Gratis
Hjelmeland omsorgssenter
Telefon 51 75 90 00