Korttidsavdeling

Denne avdelinga består av 10 rom, som nyttast til rehabilitering, lindring, øyblikkelig hjelp, avlastning og andre korttidsopphald.

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknytta avdelinga.

Søknad

Søk om kortidsplass. (LINK TIL SKJEMA)

Betaling

Eigenandel i inntil 60 døgn pr. år.
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 160
Avlastning Gratis