Tilbod og aktivitetar

Tilbod og aktivitetar

Psykisk helse gjer hjelp og støtte til personar som har ei psykisk liding eller opplev kriser i livet. Du får eit skreddarsydd tilbod som passar deg. 

Me kan hjelpa med:

  • Hjelp til å meistre psykiske lidingar og kriser i livet
  • Ulike gruppetilbod
  • Samarbeid med andre tenester, deltaking i ansvarsgruppe og liknande
  • Ved behov kan me hjelpe med administrasjon av medisiner i samarbeid med fastlege
  • Hjelp til å bu
  • KiB - kurs i mestring av belastning 
  • KiD - kurs i mestring av depresjon

Tilbodet gjeld for alle aldersgrupper. 

Brukar, pårørande eller støtteapparat kan ta direkte kontakt med oss.

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

  • Marta Ommundsen - tlf. 404 39 076
  • Ingvild F. Egeland - tlf. 404 39 075
  • Ann Mari Velde - tlf. 404 39 087
  • Yvonne Olsen Fosse - tlf. 404 39 074
  • Åse Sigmundstad - tlf. 404 39 078
Marta Ommundsen
Einingsleiar helse
E-post
Telefon 40 43 90 76

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland

Postadresse
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland