Tilbod og aktivitetar

Psykisk helseteneste gjer hjelp og støtte til personar som har ei psykisk liding. Tilbodet du får er avhengig av kor alvorleg situasjonen din er, og kva som skal til for at du kan få det betre. 

Me kan hjelpa med:

  • Samtalar for å meistre psykiske lidingar
  • Ulike gruppetilbod
  • Samarbeid med andre tenester, deltaking i ansvarsgruppe o.l.
  • Ved behov kan me hjelpe med administrasjon av medisiner i samarbeid med fastlege

Tilbodet gjeld for alle aldersgrupper. 

Brukar, pårørande eller støtteapparat kan ta direkte kontakt med oss.

Tenesta er gratis.

Marta Ommundsen
Einingsleiar helse
E-post
Telefon 404 39 076

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30

Adresse

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland

Postadresse
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland