Tilbod og aktivitetar

Me i meistringseininga gjer hjelp og støtte til deg som har ei psykisk liding eller opplev kriser i livet. Du får eit skreddarsydd tilbod som passar deg. 

Me kan hjelpa med:

 • Hjelp til å meistre psykiske lidingar og kriser i livet
 • Ulike gruppetilbod
 • Samarbeid med andre tenester, deltaking i ansvarsgruppe og liknande
 • Ved behov kan me hjelpe med administrasjon av medisiner i samarbeid med fastlege
 • Hjelp til å bu
 • KiB - kurs i mestring av belastning 
 • KiD - kurs i mestring av depresjon

Tilbodet gjeld for alle aldersgrupper. 

Brukar, pårørande eller støtteapparat kan ta direkte kontakt med oss.

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

 • Marta Ommundsen - tlf. 404 39 076
 • Ingvild F. Egeland - tlf. 404 39 075
 • Ann Mari Velde - tlf. 404 39 087
 • Yvonne Olsen Fosse - tlf. 404 39 074
 • Åse Sigmundstad - tlf. 404 39 078

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland

Postadresse
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Mandag - fredag
kl. 08:00 - 15:30