Kontaktinformasjon

Me i meistringseininga har ein visjon om at ingen nye personar skal bli avhengige av rusmidlar, ingen unge i risikosona blir oversett og ingen rusavhengige og deira familiar skal stå utan tilbod om hjelp. 

Om du, eller nokon du er glad i, har utfordringar knytta til rusmidler er de velkomne til å ta kontakt med oss. Me ønsker å vere til stades for den enkelte brukar, bidra til meistring og stabilisering av kvardagen.

Me har for tida et tverrfagleg rusteam som består av psykiatrisk sjukepleiar, miljøarbeidar, sjukepleiar og sosionom. Desse utgjer også rådgjevande eining for russaker. 

Kontakt:

  • Marta Ommundsen, einingsleiar helse og psykiatrisk sjukepleiar - tlf. 404 39 076
  • Yvonne Olsen Fosse, miljøarbeidar - tlf. 404 39 074
  • Ann Mari Velde, psykiatrisk sjukepleiar - tlf. 404 39 087
  • Jorunn Foss, leiar NAV - tlf. 55 55 33 33