Kontaktinformasjon

Me har ein visjon om at ingen nye personar skal bli avhengige av rusmidlar, ingen unge i risikosona blir oversett og ingen rusavhengige og deira familiar skal stå utan tilbod om hjelp. Om du, eller nokon du er glad i, har utfordringar knytta til rusmidler er de velkomne til å ta kontakt med oss. Me ønsker å vere til stades for den enkelte brukar, bidra til meistring og stabilisering av kvardagen. 
 

Vi har for tida et tverrfagleg rusteam som består av psykiatrisk sjukepleiar, sosionom, og miljøarbeidar. 

Marta Ommundsen, einingsleiar helse og psykiatrisk sjukepleiar - tlf. 404 39 076

Yvonne Olsen Fosse, miljøarbeidar - tlf. 404 39 074

Ann Mari Velde, sjukepleiar - tlf. 404 39 087

Jorunn Foss, leiar NAV - 55 55 33 33