Ungdom og rusmiddel

Me i meistringseininga har ein visjon om at ingen nye personar skal bli avhengig av rusmidlar. Ingen unge i risikosona blir oversett. Ingen rusavhengige og deira familiar skal stå utan tilbod om hjelp. 

Om du, eller nokon du er glad i, har utfordringar knytt til rusmidlar er de velkomne til å ta kontakt med oss. Me ønsker å vere tilstade for den enkelte brukar, bidra til meistring og stabilisering av kvardagen. 

Me har for tida eit tverrfagleg rusteam som består av psykiatrisk sjukepleiar, sosionom og miljøarbeidar. 

Kontaktinformasjon

  • Yvonne Olsen Fosse - tlf. 404 39 074
  • Marta Ommundsen - tlf. 404 39 076
  • Ann Mari Velde - tlf. 404 39 087

Sjekk også

Ung.no - rusmidlar

Rustelefonen 08588