Ungdom og rusmiddel

Utprøving av rusmiddel i ungdomstida er svært vanleg. Om du er bekymra for ungdom som eksperimenterer med rusmidlar, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller barnevernet.  

Hanne Egeland
Einingsleiar barnevern
E-post
Telefon 404 39 055
Kristin Kostøl Helgaland
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 404 39 070