Ungdom og rusmiddel

Utprøving av rusmiddel i ungdomstida er svært vanleg. Om du er bekymra for ungdom som eksperimenterer med rusmidlar, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller barnevernet.