I venstremenyen vil du finne informasjon om individ og samfunn under følgjande menypunkt:

  •  Beredskap og forsvar
  • Flagg og ordenar
  • Innbyggjarrettar
  • Politikk og val
  • Samfunnsplanlegging
  • Språk

Hjelmeland kommune gjennomførte i haust ei innbyggjarundersøking for å kartlegge kommunen sitt omdøme og kvaliteten på ulike tenester. Me rettar ein stor takk til alle som har svart! 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30