Vasskvalitet badevatn

Vasskvalitet badevatn

Det vert tatt prøvar av badevatnet i sjø og ferskvatn på følgande badeplassar i kommunen:

  • Sande
  • Kjelavika
  • Riskedalsvatnet
  • Hetlandsvatnet
  • Nesvik
  • Fisterstranda

Grenseverdi for TKB (termotolerante koliforme bakterier) kan reknast som god, mindre god og ikkje akseptabel: 

  • Bakterietal på <100 reknast som god
  • Bakterietal mellom 100-1000 reknast som mindre god
  • Bakterietal >1000 reknast som ikkje akseptabel

 

Prøvesvar frå vassprøvar 2023

Prøvesvar frå vassprøvar 2023
Badeplass Resultat veke 32 Egna for bading?
Sande (sjø) 480 Mindre god
Kjelavika (sjø) 80 God
Nesvik (sjø) 60 God
Riskedalsvatnet (ferskvatn) 570 Mindre god
Hetlandsvatnet/Sandnes (ferskvatn) 120 Mindre god
Fisterstranda (sjø) 420 Mindre god

Badetemperatur

Badetemperaturane finn du på badetassen.no

Kenneth Iversen
Einingsleiar bygg og anlegg
E-post
Telefon 40 43 91 51