Fiske

Fiske

Fiskekort og døgnkvotar

Vorma

Periode: 15. juni - 31. august

Øvre del - Hans Ove Mæland

Nedre del - www.tytlandsvik.com

Storånå/Årdalselva

Periode: 20. mai - 31. august

Døgnkvote

Mai - august: 1 laks per fiskar

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Informasjon om fiskekort

 

Ulla

Periode: 15. juni - 31. august

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

Korta gjeld i eit døgn, frå kl. 00.00 til 24.00 neste dag. Du kan fiske torsdagar til og med søndagar.

Førehandssalet for ikkje-medlemmar av SRJFF startar onsdag 5. mai kl. 09:00 

Fiskort vert selde hjå Coop Marked Vadla, Jøsenfjorden - telefon: 51 75 01 43, eller på iNatur.no 

Husk at fiskekort som blir bestilt, og ikkje blir henta, skal betalast.

Prisar

For medlemmar i SRJFF: kr. 200,- 
For dei som ikkje er medlem i SRJFF: kr. 300,-

Om fisking i Ulla

Hjelmelandselva

Periode: 1. juni - 31. august

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

Fiskekortet gjeld for:

  • Hjelmelandselva
  • Steinslandsvatnet
  • Steinslandselva

Du kan kjøpe sesong-, dags-, ungdoms- og båtkort. 

Kjøp ditt fiskekort på inatur.no

Blåsjø

Periode: 1. juni - 31. oktober

Sal av fiskekort

Fiskekortet gjeld for garn og stang. 

Du kan kjøpe sesong- og døgnkort. 

Kjøp ditt fiskekort på inatur.no

Overnatting

Hjelmeland fjellstyre har hytter som kan leigast i området ved Bjåsjø. Dei er enkle, med opplevinga er nok ganske spesiell likevel. 

Sjå utvalet av hytter ved Bjåsjø.

Øvre Tysdalsvatn

Fiskekort kostar kr 100,- per døgn per person. Det er kun tillet med håndsnøre. 

Du kan betale fiskekort slik: 

  • vipps til tlf. 977 55 347 (Reidunn Kirsti Ferstad). Merk betalinga med Fiskekort og dato. 
  • kontonummer 3353 14 21774

 

Vatn og innsjøar

For fiskekort i vatn og innsjøar må du ta kontakt med grunneigar.

Lenke til Fiske i statsallmenning

Regelverk

Forskrift om fiske i Riskedalsvatnet, Hjelmeland kommune, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Regelverk for fiske i sjøen.