Fellingsavgifter 2021

Fellingsavgifter 2021

Fellingsavgifter 2023
Type Avgift 2023 kr
Fellingsavgift elg, vaksen 580
Fellingsavgift elg, kalv 340
Fellingsavgift hjort, vaksen 450
Fellingsavgift hjort, kalv 270
Skadefellingsløyve, kjøtt per kg, hjortevilt 60