Fellingsavgifter 2021

Fellingsavgifter 2022
Type Avgift 2022 kr
Fellingsavgift elg, vaksen 580
Fellingsavgift elg, kalv 340
Fellingsavgift hjort, vaksen 450
Fellingsavgift hjort, kalv 270
Skadefellingsløyve, kjøtt per kg, hjortevilt 60