Fellingsavgifter 2021

Fellingsavgifter 2021
Type Avgift 2021, kr
Fellingsavgift elg, vaksen 546
Fellingsavgift elg, kalv 321
Fellingsavgift hjort, vaksen 418
Fellingsavgift hjort, kalv 253
Skadefellingsløyve, kjøtt per kg, hjortevilt 60