Kodejakta 2023

Kodejakta 2023

Velkommen til Kodejakta 2023 der du kan samle totalt 11 kodar når du går tur i Hjelmeland!

Under finn du digitale kart til turane. Ved å zoome ut og inn i kartet kan du lettare sjå kor dei forskjellige turane ligg. 

Sjå heftet for Kodejakta 2023

Frist for innsending av kodar

Hugs at kodane må vera hos oss innan 15. oktober 2023. 

Du kan sende kodane med namnet på staden du fann dei til postmottak@hjelmeland.kommune.no