Seniortaxi

Seniortaxi

Er du over 65 år? Skal du ut på tur, men har ikkje høve til å køyra sjølv?

Om turen går til venebesøk, arrangement, butikkar eller andre formål innanfor Hjelmeland kommune, kan du nå bestilla Seniortaxi på tlf: 915 39 703 og betala maks 50 kroner for ein tur.

Reglane ser slik ut: 

  • Seniortaxi kan nyttast av eldre over 65 år. Vilkåret er at dei ikkje har høve til å køyre sjølv, og at ingen andre i husstanden kan. Ordninga gjeld ikkje for eldre som har TT-kort.
  • Ordninga gjeld berre innanfor Hjelmeland kommune.
  • Seniortaxi kan ikkje nyttast til reiser der det offentlege dekker transport gjennom andre ordningar.
  • Taxisjåførane skal, så langt det let seg gjera, samordna transporten.
  • Taxien køyrer ikkje til nordsida av Jøsenfjorden seinare enn avgangen klokka 00.40.
  • Eigenbetalinga er kr 50 pr tur/person uavhengig av distanse.
  • Ordninga blir evaluert innan 30. juni 2023.

Kommunestyret vedtok reglement for ordninga 15. desember 2022. 

Ofte stilte spørsmål og svar om seniortaxi

Kan eg bruka seniortaxi til private besøk?

Ja, du kan bruka seniortaxi til alle formål, enten det er private besøk, handling i butikken, frisør, tannlege, konsertar, arrangement eller andre ting. 

Unntaket er om du har plass på kommunen sitt dagsentertilbod. Då finst det ei eiga, kommunal skyssordning der du blir henta og køyrd heim att. 

Kan eg bruka seniortaxi til ein legetime?

Ja, du kan bruka seniortaxi til legekontoret, men då kan det vera at taxisjåføren spør om innkallinga til legetimen seier at du har rett på transport. I så fall blir taxituren din betalt gjennom andre ordningar. 

Kan eg bruka seniortaxi sjølv om eg, eller andre i heimen, har bil?

Ja, om du eller andre i heimen synest det er utrygt eller vanskeleg å køyra sjølv, kan du velja seniortaxi i staden. Om du til dømes ikkje liker å køyra i mørket, når det er glatt, når det regnar eller når andre ting gjer deg utrygg, kan du bruka seniortaxi. Det er di eiga vurdering som avgjer om det er rett med seniortaxi, og det viktigaste er at du ikkje blir verande heime fordi køyringa er ei utfordring.

Treng eg spørja taxisjåføren eller andre om turen eg bestiller er i tråd med reglane?

Nei, det er du sjølv som avgjer dette. Du treng ikkje spørja eller fortelja nokon kva som er formålet med turen din. Når du bestiller taxi, treng du berre å opplysa om at det dreier seg om seniortaxi. Om du likevel er veldig i tvil, er det fint om du på førehand spør kommunen om å tolka reglane i staden for taxisjåføren.

Gjeld eigenbetalinga på 50 kroner både for turen til reisemålet og heim att?

Nei, returen blir rekna som ei eiga reise, så det blir 50 kroner i eigenbetaling kvar veg. Om de er fleire som reiser saman, må alle passasjerane betala 50 kroner kvar. 

Kan eg ha med meg ein medpassasjer som er under 65 år og som heller ikkje kan køyra sjølv?

Ja, det kan du. Medpassasjeren må også betala 50 kroner i eigenbetaling.

Må eg bruka Årdal Taxi om eg til dømes treng ein tur der både avreisestad og reisemål er på nordsida av Jøsenfjorden?

Nei, då kan du gjerne bestilla seniortaxi frå Vatlandsvåg Taxi (tlf. 52 79 52 00) eller Haugaland Taxi Sand (tlf. 08181) i staden.