Kulturprisen og Hjelmelandsprisen

Kvart år deler kommunen ut Kulturprisen og Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag er 1. november.

Kulturprisen

Formannskapet deler ut kulturpris til personar, lag eller oganisasjonar som har gjort ein stor og verdifull innsats for kulturlivet, eller gjennom frivillig innsats vore ei eldsjel for lokalmiljøet i Hjelmeland kommune.

Oversikt over tidlegare vinnarar av Kulturprisen. (PDF, 181 kB)

Hjelmelandsprisen

Kommunen ønsker å heidre ein person, organisasjon, bedrift eller liknande som har profilert kommunen gjennom næringstiltak, eller andre engasjement som profilerer Hjelmeland kommune på ein positiv måte.

Oversikt over tidlegare vinnarar av Hjelmelandsprisen. (PDF, 117 kB)

Send inn ditt forslag til kandidat.