Støtte til bygdaråda

Bygdaråda har høve til å søkje som støtte. Hjelmeland kommune har avsett kr 20 000,- til føremålet. Ordninga administrerast av rådmannen, ved kulturleiar. Søknadsfrist og krav til søknad vert kunngjort.