Støtte til bygdaråda

Støtte til bygdaråda

Bygdaråda får kvart år 4 000 kr som støtte til dagleg drift. Det er ikkje lenger nødvendig å søke. Pengane blir utbetalt kvart år i løpet av mars.