Støtte til bygdaråda

Støtte til bygdaråda

Bygdaråda får kvart år 4 000 kr som støtte til dagleg drift. Det er ikkje lenger nødvendig å søke. Pengane blir utbetalt kvart år i løpet av mars. 

Magnar Riveland
Kulturleiar
E-post
Telefon 40 43 91 53