Støtte til bygdaråda

Bygdaråda har høve til å søke som støtte og kommunen har avsett kr 20 000,- til føremålet. Søknadsfristen er 15. mars. 

Skriv ein søknad og legg ved rekneskap og årsmelding, eller fyll ut søknadsskjemaet nedanfor. Søknad med vedlegg sender du til postmottak@hjelmeland.kommune.no. 

Søk via elektronisk søknadsskjema.

Magnar Riveland
Kulturleiar
E-post
Telefon 404 39 153