Støtte til bygdaråda

Bygdaråda har høve til å søkje som støtte og kommunen har avsett kr 20 000,- til føremålet. Søknadsfristen er 15. mars 2019. 

Skriv ein søknad og legg ved rekneskap og årsmelding, eller fyll ut søknadsskjemaet nedanfor. Søknad med vedlegg sender du til postmottak@hjelmeland.kommune.no. 

Lenkje til elektronisk søknadsskjema

Eldfinn Asbjørn Austigard
Kulturleiar
E-post
Telefon 404 39 153