Årdal gamle kyrkje

Årdal gamle kyrkje

Årdal gamle kyrkje er under restaurering med foreløpig plan om ferdigstilling i veke 28 i 2024.
 

Kyrkja har til nå fått sprinklaranlegg og brannvarslingsanlegg på plass og nå gjenstår det å ferdigstille taket. Den er er open for besøkande med- og uten guiding i sommarmånadane.  Følg med i artikkelen for dato og tider.

Me ber om at du tek desse hensyna i kyrkja.

•    Unngå å ta på inventar og utstyr.
•    Ikkje bla i brosjyrar som du ikkje planlegg å kjøpe.

Ønsker du å kjøpe brosjyre/postkort?

•    Brosjyre norsk/engelsk/tysk 50 kr per stk.
•    Postkort av Årdal gamle kyrkje 20 kr per stk.

Årdal gamle kyrkje har vippsnummer 543 207 eller du kan betale til kontonummer 3353 13 30604

Betaling frå utanlandsk konto:
IBAN NO31 3353 1330 604
BIC: HJELNO21XXX

Kyrkjeverje i Hjelmeland 
Tlf.: 404 39 240
Epost: post@hjelmeland.kyrkja.no 

Årdal old church

The roof at Årdal old church is under restoration with plans to be completed by week 28 in 2024.

The church is open with- and without guiding during the summer months. Date and opening hours will be posted at this article.

Please take these considerations into account inside the church
•    Avoid touching the furniture and equipment.
•    Do not read the brochure if you do not plan to buy it.

Do you wish to buy a brochure/postcard?
•    Brochure Norwegian/English/German NOK 50.-
•    Postcard of Aardal old church NOK 20.- 

Vipps to «Årdal gamle kyrkje» 543 207 or use account number 3353 13 30604

Payment from foreign bank account
IBAN NO31 3353 1330 604
BIC: HELNO21XXX

Hjelmeland church office 
Phone: +47 404 39 240
Email: post@hjelmeland.kyrkja.no