Årdal gamle kyrkje

Kyrkja er open kvar dag mellom kl. 10.00 og kl. 18.00 i perioden 29. mai til og med 30. september 2020. Det er diverre stengt i perioden 11.-30. juni, fordi veggbilda inne i kyrkja skal restaurerast. 

Me ber om at du tek desse hensyna

  • Unngå å ta på inventar og utstyr
  • Bruk eigen penn ved signering i gjestebok
  • Ikkje bla i brosjyrar som du ikkje planlegg å kjøpe

Ønsker du å kjøpe brosjyre/postkort?

  • Brosjyre norsk/engelsk/tysk kr 50 per stk
  • Postkort av Årdal gamle kyrkje kr 20 per stk

Årdal gamle kyrkje har vippsnummer 543 207 eller du kan betale til kontonummer 3353 13 30604.

Betaling frå utanlandsk konto:
IBAN NO31 3353 1330 604
BIC: HJELNO21XXX

I år er diverre toaletta stengt.

Kyrkjeverje i Hjelmeland tlf. 977 55 347

Årdal old church 

The church is open every day between 10:00 – 18:00 from May 29th to September 30th 2020. Unfortunately we are closed from June 11th to June 30th, when conservators will restore the paintings on the walls.

Please take these considerations into account

  • Avoid touching the furniture and equipment inside the church
  • Use your own pen when signing the guestbook
  • Do not read the brochure if you do not plan to buy it

Do you wish to buy a brochure/postcard?

  • Brochure Norwegian/English/German NOK 50
  • Postcard of Aardal old church NOK 20

Vipps to «Årdal gamle kyrkje» 543 207 or use account number 3353 13 30604

Payment from foreign bank account
IBAN NO31 3353 1330 604
BIC: HELNO21XXX

The toilets are unfortunately closed this summer.

Hjelmeland church office phone +47 977 55 347