Etablere ny bedrift

Har du planar om å etablera deg som næringsdrivande i kommunen? Då kan du ta kontakt med vår næringsrådgjevar for å få informasjon om etablerarrettleiing, tilskotsordningar og kommunale rammevilkår.

Etablerarrettleiing

Å starte ei bedrift krev planlegging. Mange spørsmål skal ha svar og mange vurderingar må gjerast. Me har ein avtale med Suldal Vekst AS slik at du som etablerar i Hjelmeland kan få informasjon, rådgjeving og rettleiing når det gjeld etablering av eiga bedrift - liten eller stor verksemd.

I tillegg kan du få hjelp til:

  • å lage forretningsplan
  • å lage forretningsmodell
  • budsjettering
  • å lage finansieringsplan
  • val av selskapsform 
  • litt om marknadsføring

Du får tilbod om nettverk, kontaktpersonar og får vite om dei ulike tilskottsordningane som finst. Etablerarar får tilbod om oppfølging, besøk, informasjon om studieturar, kurs, etablerarkurs med meir.

Kontaktinformasjon

Suldal Vekst har kontordag på Hjelmeland om lag ein dag i veka.

Du finn dei i kontorfellesskapet Hjelmeland Naturlegvis, Prestagarden 5, 4130 Hjelmeland. 

Ta kontakt med Suldal Vekst
E-post: leif.inge@suldalvekst.no 
Telefon: 414 48 627

Gjennom Facebooksida Suldal Vekst får du informasjon før alle andre.

Du kan og finne meir informasjon her: