Etablere ny bedrift

Har du planar om å etablera deg som næringsdrivande i kommunen? Då kan du ta kontakt med vår næringsrådgjevar for å få informasjon om etablerarrettleiing, tilskotsordningar og kommunale rammevilkår.

Etablerarrettleiing

Å starte ei bedrift krev planlegging. Mange spørsmål skal ha svar og mange vurderingar må gjerast. Hjelmeland kommune er medlem i Skape, som tilbyr kompetanse og rådgjeving til deg som vil starte eiga bedrift.
For meir informasjon om dette sjekk Skape.no

Kontaktinformasjon

Jone Fuglesten, kommunalsjef samfunn og næring
E-post: jone.fuglesten@hjelmeland.kommune.no
Telefon: 404 39 140

Du kan og finne meir informasjon her: