Bondeposten

Bondeposten er eit informasjonsskriv til eigarar / drivarar av landbrukseigedomar i kommunen. Her er det nyhende om regelverk, pliktar og rettar, informasjon om kurs og møte med meir. Bondeposten kjem ut med ujamne mellomrom 2-3 gonger i året.

I tillegg til Bondepost blir det sendt ut aktuell informasjon, påminning om fristar med meir på e-post til dei eigarane/drivarane me har e-postadresse til. Vil du motta e-postar som er aktuelle for landbruket, kan du gi melding til Anne Kari Skogerbø, fagkonslent landbruk.

Du kan og følge oss på Facebook

Bondeposten 1/2024 (PDF, 886 kB)

Bondeposten 2/2023