Tilskot til nydyrking

Hjelmeland kommune har innført tilskot til nydyrking fom 2019.

Det kan gis tilskot til dyrking av areal som har gyldig dyrkingsløyve, og der dyrkinga ikkje er påbegynt når du søkjer tilskot. (Hugs kontonummer og kart over aktuelt dyrkingsfelt.)

Tilskotet er kr 2 000,- pr da, og du kan maksimalt søkje tilskot til 20 da pr år. Det er sett av kr 200 000,- per år.

Tilskotet kan betalast ut når kommunen har ferdiggodkjent dyrkinga og arealet er sådd eller planta.

Anne Kari Skogerbø
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 40 43 91 26