Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret held til i Hjelmelandsvågen. 

Anne Kari Skogerbø
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 404 39 126
Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 404 39 128