Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Skogbruk

Skogbruk er viktig i Hjelmeland, og det blir avvirka ca 14 000 m3 kvart år. Kommunen ønsker å ha eit aktivt skogbruksmiljø, der skogeigerar og andre skoginteresserte kan bidra på ein positiv måte.