Skogbruk

Skogbruk er viktig i Hjelmeland, og det blir avvirka ca 14 000 m3 kvart år. Kommunen ønsker å ha eit aktivt skogbruksmiljø, der skogeigerar og andre skoginteresserte kan bidra på ein positiv måte.