Skogsvegar

Skogsvegane er viktig for å minske transport kostnadane ved utkjøring av tømmer, og for å gjera skogen meir tilgjengeleg. Dette gjer det lettare å skjøtta skogen og mindre kjøreskader i terreng.

Skal ein bygge eller har spørsmål om skogvegar kan ein ta kontakt med skogbruksansvarleg i kommunen. Her kan ein få gode råd på om det vil svara seg å byggja veg, om du bør prøva å få til eit samarbeid med fleire, og få hjelp med søknadar om bygging og tilskot.

Ved større veganlegg vil det vera hensiktsmessig å bruka ein vegplanleggjar.

Ein kan søkje om tilskot til bygging og ombygging av skogsvegar. Normalt ligg tilskot til skogsbilvegar mellom 40-60% av byggekostnaden, og kanskje endå høgare om ein samarbeider med fleire (50-70%).

Søknad om bygging av skogsvegar og søknad om tilskot til bygging sender ein inn til kommunen.

Informasjon om skogveg: http://skogsvei.no/

Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 404 39 128