Veterinær

Har du bruk for veterinær på kveld/natt eller helg kan du kontakta veterinærane i Austre Ryfylke vaktdistrikt. Desse når du via vakttelefon hjå Strand veterinærkontor, tlf: 51 74 80 20.

Informasjon om tilgjengeleg veterinær på dagtid og kven som har vakt kan du også få via Hjelmeland veterinærkontor, tlf: 920 56 361.