Næringsdrivande

Er du næringsdrivande og ønskjer å etablera ei bedrift i Hjelmeland, eller vil bedrifta di i Hjelmeland utvida eller endra drifta?

Då kan du ta kontakt med kommunen sin næringsrådgjevar for å få informasjon og rettleiing blant anna om kommunale planar og andre rammevilkår, tilgjengelege næringsareal, og aktuelle tilskotsordningar.

Du kan og finne relevant informasjon her:

Arealguiden (Næringsområde)

https://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Rogaland/

 

Rogaland fylkeskommune - næringsutvikling

Torborg Kleppa
Rådgjevar næring og landbruk
E-post
Telefon 404 39 123