Skatt og likning

Skatteetaten har ikkje kontor i Hjelmeland, så du må kontakte Skatt Vest dersom du har spørsmål om til dømes skattekort. Strand og Hjelmeland kommune har felles skatteoppkrevjar, og dei held til i rådhuset til Strand kommune på Jørpeland.

Skatt og likning

Kva kan skatteoppkrevjaren hjelpe deg med?
  • Innbetaling av forskotstrekk, forskotsskatt eller arbeidsgjevaravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Kontaktinformasjon: Aslaug Kolstø, tlf: 51 74 30 84