Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Skjenking, sal og servering

Skjenkeløyve vert regulert gjennom alkohollova med forskrifter, og kommunen sine ruspolitiske retningsliner