Skjenking, sal og servering

Skjenkeløyve vert regulert gjennom alkohollova med forskrifter, og kommunen sine ruspolitiske retningsliner