Skjenking, sal og servering

Skjenkeløyve vert regulert gjennom alkohollova med forskrifter, og kommunen sine ruspolitiske retningsliner
Fann du det du leita etter?