Etablerarprøve for serveringsverksemd

Etablerarprøve for serveringsverksemd

Etablerarprøva er obligatorisk for dagleg leiar av ei serveringsverksemd. Det er ikkje nødvendig å ta prøva før serveringsverksemda skal etablerast. Serveringslova definerer dagleg leiar som ”den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet”.

Den som skal ta prøva må ta kontakt med kommunen for å avtala tid.

Prøva vert gjennomført på nett, ved bruk av PC i biblioteket, og kostar f.t. kr 400,- per forsøk.

Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 40 43 91 20