Kunnskapsprøve i alkohollova

Kunnskapsprøve i alkohollova

Alle styrarar og stedfortredarar i verksemder med sals- eller skjenkeløyve må bestå en kunnskapsprøve i alkohollova. Det gjeld og kontrollørar som skal utføre sals- og skjenkekontroll.

Den som skal ta prøva må ta kontakt med kommunen for å avtala tid.

Prøva vert gjennomført på nett, ved bruk av PC i biblioteket, og kostar f.t. kr 400,- per forsøk.

Les meir om prøva, pensum og krav til styrar på www.helsedirektoratet.no

Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 40 43 91 20