Salsløyve for alkohol

Driv du butikk og ønskjer å selge drikke med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søkje om salgsløyve frå kommunen.

Søknad om salsløyve skal sendast inn av den juridiske eininga med det økonomiske ansvaret. Det gis som hovudregel løyve til sal av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneheld mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Søknad om salsløyve er ikkje nødvendig for drikk som inneheld under 2,5 volumprosent alkohol. Det er opp til kommunen å vurdere om ein søknad om løyve skal verte innvilga om vilkåra for å få løyve for øvrig er oppfylt. Eit avslag skal alltid grunngis.

Eit løyve gis som hovudregel for inntil fire år om gongen.

Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 404 39 120