Ambulerande skjenkeløyve - lukka selskap

Er det tale om eit lukka arrangement, kan det gis ambulerande skjenkeløyve. Slik søknad kan behandlast administrativt. Søknad bør vera komen inn minst 14 dagar i førevegen.