Ambulerande skjenkeløyve - lukka selskap

Er det tale om eit lukka arrangement, kan det gis ambulerande skjenkeløyve. Slik søknad kan behandlast administrativt. Søknad bør vera komen inn minst 14 dagar i førevegen.

Pris for behandling av søknad er kr 420 per gong.

Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 40 43 91 20