Skjenkeløyve ved enkelt høve - ope arrangement

Du må søke kommunen om løyve til skjenking i enkeltståande opne arrangement. Vedtak om skjenkeløyve må gjerast av areal- og forvaltningsutvalet, etter høyring av politiet og sosialtenesta. 

Du må pårekna 2-3 månaders saksbehandlingstid.

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.