Skjenkeløyve ved enkelt høve (ope arrangement)

Det kan etter søknad gis løyve til enkeltståande opne arrangement. Vedtak om løyve i ei slik sak må gjerast av areal- og forvaltningsutvalet, etter høyring av politiet og sosialtenesta.

Du må pårekna 2-3 månaders saksbehandlingstid.