Følgande namn på ny veg i Førrebotn er på høyring: Førrevegen.

Forslag til R177 Detaljreguleringsplan for Randøy stein - utviding steinbrot er på høyring fram til 7. juni.