Areal og forvatlningsutvalet (AFU) har i sak 67/18 vedtatt at namneforslaga for gangvegar/-stiar i Hjelmeland sentrum skal leggast ut på høyring. 

Formannskapet behandla i møte 20. november forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. I samsvar med kommunelova § 45 vert formannskapet sitt framlegg med underlagsdokument no lagt ut på høyring.