Årdal Aqua AS søkjer om løyve jf akvakulturloven om etablering av nytt landbasert postsmoltanlegg laks på gnr 139 bnr 23 i Årdal, Hjelmeland kommune.

 

Asplan Viak AS varslar om oppstart av reguleringsendring for R156 Reguleringsplan Tveit/Ullestad. Endringa gjeld justering av fylkesveg 661

Det er for tida ingen kunngjeringar tilgjengelege.