JoB Arkitekter AS varslar oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr 74 bnr 7, Solstrand Fistervågen, jf plan -og bygningslova kap 12.

MOWI ASA har søkt om løyve jf akvakulturloven til etablering av nytt semilukka produksjonsanlegg for postsmolt laks ved Vindsvik i Jøsenfjorden.  Anlegget vil bestå av to tankar på kvar side av ein flytande lekter.