Varsel om reguleringsplanarbeid - R183 Ullestad bru, Årdal

Multiconsult varslar på vegne av Rogaland Fylkeskommune oppstart av reguleringsplanarbeid for etablering av ny Ullestad bru, på fylkesveg 4668, Rivelandsvegen.

Varslingsbrev med meir informasjon (PDF, 167 kB)
Planområde (PDF, 619 kB)
Saken med planinitiativet

Klikk for stort biletePlanavgrensing 
Innspel til planarbeidet sendast til Multiconsult:  hss@multiconsult.no innan 26.05.2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettast til
planleggingsleiar Christoffer Brenne,
christoffer.brenne@rogfk.no, 93698069
Rogaland Fylkeskommune