Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Brøyting og strøying

Nedanfor finn du oversikt over brøyting av område i Hjelmeland kommune. Viss du har spørsmål om brøyting, ta kontakt med teknisk vakt, tlf: 480 76 000.