Grave i offentleg veg

Du må søkje om løyve viss det skal gravast i eller ved offentleg veg. Det er som regel dei som utfører arbeidet som søkjer.

Slik søkjer du:

Graving må ikkje startast opp før ansvarleg for gravearbeidet har sendt inn søknad om graveløyve, og fått godkjenning frå kommunen.

Det er også vanligvis krav til å utarbeide ein skiltplan/arbeidsvarslingsplan.

Skal du grave på eigen eigedom må du fyrst sjekke om det går vass- og avlaupsleidningar i grunnen. For å sjekke dette, ta kontakt med kommunen.

Eirin Eidem Meihack
Ingeniør
E-post
Telefon 404 39 131