Reglement og prisar for utleige av Spinneriet

2 Leigeprisar

Leigeprisar Spinneriet - Pris pr rom/dag (døgn)
Rom Tal personar Frivillige lag/organisasjonar Private arrangement Kommersielle føretak
Sal 1. etg* inntil ca 75 kr 0 kr 2 060 kr 2 575
Sal 2. etg* inntil ca 55 kr 0 kr 2 060 kr 2 575
Kafé 2. etg* inntil ca 35 kr 0 kr 1 030 kr 1 235
Kjøkken tilleggsteneste kr 0 kr 205 kr 310
Vaktmeisterteneste kan tingast kr 360,- pr time
*inkluderer ikkje bruk av kjøkken

 

  • Norsk Frukt & Laksefest skal ikkje betale leige for Spinneriet.
  • Det kan verta kravt etterbetaling ved manglande rydding og klargjering. Leigekontrakt skal fyllast ut.
  • Leiga ein betaler for Spinneriet inkluderer alltid reingjering. Det er likevel ein føresetnad at leigetakar ryddar, fjernar boss og klargjer etter seg i tråd med ordensreglane.
  • Privatpersonar som ynskjer å leige Spinneriet til salsutstillingar, eller messer skal betale leige som kommersiell leigetakar.
     

SAL AV MATVARER FRÅ KJØKKENET I SPINNERIET.

Privatpersonar, eller andre som ønsker å selje mat på kommersielt grunnlag skal betale leige av kjøkken etter gjeldande takstar.