Service på høyreapparat

Service på høyreapparat

Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høyreapparatet ditt? Eller kjenner du nokon som treng hjelp? Du kan få hjelp til sjekken ved å møte opp på eit av omsorgssentra. 

Møt opp ein av desse dagane

  • onsdag 1. november kl. 12-14, Årdal omsorgssenter
  • onsdag 13. desember kl. 12-14, Hjelmeland omsorgssenter
  • onsdag 24. januar kl. 12-14, Årdal omsorgssenter
  • onsdag 6. mars kl. 12-14, Hjelmeland omsorgssenter
  • onsdag 17. april kl. 12-14, Årdal omsorgssenter
  • onsdag 29. mai kl. 12-14, Hjelmeland omsorgssenter 
  • onsdag 26. juni kl. 12-14, Årdal omsorgssenter