Sølvringane og ambassadørbesøket

Sølvringhistoria skapar interesse langt ut over kommunen sine grenser!

Filmatisering

Sanden Media, eit filmselskap frå Kristiansand, jobbar med eit filmprosjekt om tema. Fotograf Odd Henning Gilje og produsent Livar Hølland følgde ambassadørbesøket «Minutt for minutt» og vil jobba vidare med filmkonseptet. Kva omfang det blir til slutt, avheng mellom anna av om dei får med seg større media på laget. Filmfolka var her også i fjor og intervjua mellom anna lokalhistorikar Trygve Brandal.

NRK Lokalen radio

Høyr når Haldis Karine Nilsen vart intervjua på NRK lokalen radio 24. mai 2024

Omtale i sosiale medier

Innlegg på Facebooksida til Den Franske Ambassaden i Noreg

Fylkesordførar Ole Ueland sitt innlegg på Facebook frå besøket på Arkeologisk museum i Stavanger

Ein liten videosnutt på Facebook frå besøket hos Arkeologisk museum i Stavanger

Arkeologisk museum sitt innlegg på Facebook om besøket

Omtale Stavanger Aftenblad

Artikkel i Stavanger Aftenblad "Nye spor i jakten på forsvunnet gullring i Hjelmeland" - 30. mai 2024

Artikkel i A|Magasin til Stavanger Aftenblad "Mysteriet om den forvunne sølvringen" - 11. januar 2023

Artikkel i Stavanger Aftenblad “Rogalands største sølvskatt er tilbake etter 250 år - Nå er vi Ringenes Herre" - 1. juli 2019

Artikkel i Stavanger Aftenblad "Da fru Dahl fant seks sølvringer fra vikingtiden ved Hjelmelandsvågen" - 5. mai 2019

Omtale i Strandbuen 

Seks sølvringer blei funne i Hjelmeland på 1700-tallet. No er berre fem av dei gjort rede for. - 4. september 2022

Då Hjelmeland fostra grunnleggjaren av Norges største gullsmed- og designdynasti - 10. januar 2020

Ringene har kommet hjem - 11. juli 2019

Hjelmeland Naturlegvis si heimeside

Les meir på www.hjelmelandnaturlegvis.no