Stans i laksefiske

Ei ny oppsummering av fangstall og fisketellingar viser at det fortsatt er naudsynt med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvane og fjordregionane frå Trøndelag og sørover, skriv Miljødirektoratet på sine nettsider. 

Det betyr at Hjelmelandsåna er stengt for fiske i 2024. 

Det er fortsatt stans i fiske etter laks med stang og handsnøre i sjø i heile Rogaland ut 2024. All laks som tas med stang og handsnøre skal umiddelbart og skånsomt settas ut att i sjøen. 

Det opnas ikkje for sjølaksefiske med kilenotfiske i forvaltningssone «Indre Rogaland» (Ryfylke) i 2024.

Elveeigarar må ta ansvar

I årets sesong har det kome få laks på over tre kilo til elvane sør for Nordland. Det er derfor viktig at elveeigarar i heila landet følger godt med på kor mykje fisk som kjem og kor mange som blir fanga, og at de begrenser fiske der det er naudsynt. 

Miljødirektoratet

Du finn meir informasjon om laksefiske på miljodirektoratet.no

Du finn også andre artiklar om temaet på miljodirektoratet.no