Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 195
Pedagogisk leiar
Vikar
Fagarbeidar
Lærling
Pedagogisk leiar
Assistent
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 190
Tilkallingsvikar
Spesialpedagog 404 39 191
Tilkallingsvikar
Assistent
Miljøterapeut
Pedagogisk leiar
Barnehageassistent
Fagarbeidar
Lærling
Pedagogisk leiar
Lærling
Miljøterapeut
Assistent
Barnehagelærar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar