Om skulen

Fister skule er ein fådelt skule for 1. - 7. trinn, som ligg i naturskjønne omgjevnadar på Fister.

Me har kort veg til fotballbane og flott natur, og barnehagen like i nærleiken.

Vår visjon er "Tryggleik og utvikling". 

Me ynskjer å vera ein levande og trygg skule der elevane kan vekse fagleg og personleg.

Aslaug Elin Straume Kleven
Rektor Fister skule
E-post
Telefon 404 39 215