Om SFO

Skulefritidsordninga/SFO er eit omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid. 

Tilbodet er for: 

  • elevar frå 1.-4. klasse
  • elevar med spesielle behov frå 1.-7. klasse

"Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være barnets alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter." (Jf. opplæringslova § 13-7.)

Skulefritidsordning/SFO i kommunen

Fister SFO

Leiar er Anja Krause tlf. 404 39 219

Opningstid - kvardagar kl. 7.30-16.15

Årsplan Fister SFO (PDF, 2 MB)

Hjelmeland SFO

Leiar er Lene Berge tlf. 404 39 198

Opningstid - kvardagar kl. 7.30-16.15

Årsplan Hjelmeland SFO (PDF, 2 MB)

Årdal SFO

Leiar er Hanne Rossemyr tlf. 404 39 209

Opningstid - kvardagar kl. 7.30-16.15

Årsplan Årdal SFO (PDF, 506 kB)

Meir informasjon om SFO

Vedtekter

Prisar og betaling

Rammeplan 

Nasjonal rammeplan skal bidra til eit meri likeverdig tilbod over heile landet. 

Utdanningsdirektoratet si nettside om SFO

Les nasjonal rammeplan for SFO på Utdanningsdirektoratet si nettside