Omsorgsbustad

Kven kan søke?

Du kan søke om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder eller nedsett fysisk funksjonsevne. Du må vera folkeregistrert i kommunen. 

Kor ligg kommunen sine omsorgsbustadar?

Omsorgsbustadane våre ligg i tilknyting til Hjelmeland omsorgssenter.

Slik søker du

Du må skrive ut og fylle ut søknadsskjemaet nedanfor:

Søknadsskjema

Skjemaet sender du til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Kva kostar det?
Betaling for omsorgsbustad 2022
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
Fiber 437 inkl. mva

 

Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 404 39 090
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland