Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Kven kan søke?

Du kan søke om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder eller nedsett fysisk funksjonsevne. Du må vera folkeregistrert i kommunen. 

Kor ligg kommunen sine omsorgsbustadar?

Omsorgsbustadane våre ligg i tilknyting til Hjelmeland omsorgssenter.

Slik søker du

Du må skrive ut og fylle ut søknadsskjemaet nedanfor:

Søknadsskjema

Skjemaet sender du til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Kva kostar det?
Betaling for omsorgsbustad 2023
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
50% rabatt per mnd v/over 15 døgn per mnd på korttidsopphald institusjon med høg dagsats
Fiber 350
Utvask per time 450 inkl. mva
Vaktmeisterteneste, rydding per time 370 inkl. mva

 

Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 40 43 90 90
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland