Fritidskort

Fritidskortet gir gratis inngang på ei rekke arrangement og aktivitetar. Det gjer også gratis medlemsskap hos eit par aktørar.

Kortet gjer gratis inngang på

 • Kommunen sine arrangement
 • Familiebading
 • Ryfest
 • Hjelmeland bygdekino
 • Full Fart aktivitetsveke
 • Framsyningar med Hjelmeland teater
 • Rabatt på medlemskontingent i Hjelmeland teater
 • Medlemsskap i Hjelmeland IL
 • Familietur til Kongeparken
 • Fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi

Kven kan få fritidskortet?

 • barn og unge mellom 0-18 år

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida. 

Kor lenge varer fritidskortet? 

 • gyldig i 1 år, frå 1. juli til 1. juli
 • kortet er personleg
 • kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren

Korleis søke?

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland Teater, Hjelmeland Røde Kors, Hjelmeland idrettslag, Årdal bygdaråd og Fister Sanitetsforening.