Fritidskort

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunen sine arrangement, familiebading, Norsk Frukt- og Laksefest, Hjelmeland bygdekino, Full Fart aktivitetsveke som Hjelmeland IL arrangerer, medlemskap i Hjelmeland Ungdomsteater, samt gratis familietur til Kongeparken. Fritidskortet gir fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi. 

Kven kan få fritidskortet?

  • barn og unge mellom 0-18 år

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida. 

Kor lenge varer fritidskortet? 

  • gyldig i 1 år, frå 1. juli til 1. juli
  • kortet er personleg
  • kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren

Korleis søke?

Fyll ut søknadsskjema.

Send eller lever søknad til biblioteket eller til NAV på Hjelmeland. 

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland Ungdomsteater, Hjelmeland Røde Kors, Årdal bygdaråd og Fister Sanitetsforening.