Fritidskort

Fritidskort

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida. Fritidskortet gir gratis inngang på ei rekke arrangement og aktivitetar. Det gjer også gratis medlemsskap hos eit par aktørar og fri tilgang til å låne utstyr gjennom https://frilager.no/

Kortet gjer gratis inngang på

 • Kommunen sine arrangement
 • Ryfest (på dagtid)
 • Hjelmeland bygdekino
 • "Full Fart" aktivitetsveke og fotballskule v/Hjelmeland Idrettslag
 • Framsyningar med Hjelmeland teater
 • Rabatt på medlemskontingent i Hjelmeland teater
 • Medlemsskap i Hjelmeland Idrettslag
 • Ferieaktivitetar blant anna familietur til Kongeparken
 • Fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi
 • Gratis lån av utstyr gjennom https://frilager.no/ 

Kven kan få fritidskortet?

 • barn og unge mellom 0-18 år

Kor lenge varer fritidskortet? 

 • gyldig i 1 år om gongen
 • kortet er personleg
 • kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren

Korleis søke?

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland kunstlag, Hjelmeland Teater, Hjelmeland samfunnshus, Hjelmeland Idrettslag.