Fritidskort

Fritidskortet gir gratis inngang på ei rekke arrangement og aktivitetar. Det gjer også gratis medlemsskap hos eit par aktørar. Kortet gir også fri tilgang til å låne utstyr gjennom https://frilager.no/

Kortet gjer gratis inngang på

 • Kommunen sine arrangement
 • Ryfest
 • Hjelmeland bygdekino
 • Full Fart aktivitetsveke v/Hjelmeland Idrettslag
 • Framsyningar med Hjelmeland teater
 • Rabatt på medlemskontingent i Hjelmeland teater
 • Medlemsskap i Hjelmeland Idrettslag
 • Ferieaktivitetar blant anna familietur til Kongeparken
 • Teiknekurs v/Hjelmeland kunstlag
 • Fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi
 • Gratis lån av utstyr gjennom https://frilager.no/ 

Kven kan få fritidskortet?

 • barn og unge mellom 0-18 år

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida. 

Dokumentasjon

 • legg med skattemelding (for begge føresette om de bur saman)
 • anna dokumentasjon du meiner er relevant for saka 

Kor lenge varer fritidskortet? 

 • gyldig i 1 år, frå 1. juli til 1. juli
 • kortet er personleg
 • kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren

Korleis søke?

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland kunstlag, Hjelmeland Teater, Hjelmeland samfunnshus, Hjelmeland Idrettslag.