Ordinært eller utvida skjenkeløyve

Søknad om ordinært skjenkeløyve skal sendast på eige skjema.
Det er krav om spesielle vedlegg, ma. skatteattest.

NB: Ordinære søknadar krev løyve frå kommunestyret. Du må då forventa ca 3 mnd saksbehandlingstid.

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.