Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Kven kan søke?

Du kan søke om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder eller nedsett fysisk funksjonsevne. Du må vera folkeregistrert i kommunen. 

Kor ligg kommunen sine omsorgsbustadar?

Omsorgsbustadane våre ligg i tilknyting til Hjelmeland omsorgssenter.

Slik søker du

Du må skrive ut og fylle ut søknadsskjemaet nedanfor:

Søknadsskjema

Skjemaet sender du til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Kva kostar det?
Betaling for omsorgsbustad 2023
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
50% rabatt per mnd v/over 15 døgn per mnd på korttidsopphald institusjon med høg dagsats
Fiber 350
Utvask per time 450 inkl. mva
Vaktmeisterteneste, rydding per time 370 inkl. mva

 

Artikkelliste