Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Kven kan søke?

Du kan søke om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder eller nedsett fysisk funksjonsevne.

Kor ligg kommunen sine omsorgsbustadar?

Omsorgsbustadane våre ligg i tilknyting til Hjelmeland omsorgssenter.

Slik søker du

Du må skrive ut og fylle ut søknadsskjemaet nedanfor:

Søknadsskjema

Skjemaet sender du til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Kva kostar det?
Betaling for omsorgsbustad 2020
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad-liten (hybelleilighet) 3 050
Omsorgsbustader, leilighet 2 soverom 6 100