Omsorgbustad

Omsorgsbustad

Kven kan søkje?

Du kan søkje om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder, rørsle- eller utviklingshemming.

Kvar ligg kommunen sine omsorgsbustadar?

Kommunen sine omsorgsbustadar ligg i tilknytning til Hjelmeland omsorgssenter.

Slik søkjer du

Du må skrive ut og fylle ut søknadsskjemaet nedanfor:

Søknadsskjema

Skjemaet sendast inn til kommunen:

Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Kva kostar det?
Betaling for omsorgsbustad 2019
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad-liten (hybelleilighet) 3 000
Omsorgsbustader, leilighet 2 soverom 6 000