Omsorgsbustad

Du kan søke om omsorgsbustad om du treng særleg tilpassing på grunn av alder eller nedsett fysisk funksjonsevne. Du må vera folkeregistrert i kommunen for å få plass. 

Omsorgsbustadane våre ligg i tilknyting til Hjelmeland omsorgssenter, både sentralt og med flott utsikt over fjorden.

Søk omsorgsbustad

Du kan søke plass via elektronisk søknadsskjema.

Vil du heller søke på papirskjema? 

Skriv ut papirskjemaet.

Skjemaet må sendast, eller leverast, til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Pris

Betaling for omsorgsbustad 2024
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
50% rabatt per mnd v/over 15 døgn per mnd på korttidsopphald institusjon med høg dagsats
Fiber 300
Utvask per time 463 inkl. mva
Vaktmeisterteneste, rydding per time 475 inkl. mva

Klage på vedtak 

For å klage på vedtak om omsorgsbustad tek du kontakt med einingsleiar ved Hjelmeland omsorgssenter.

Vilkår for tildeking av omsorgsbustad.  (PDF, 111 kB)

Artikkelliste