Reglar for lån og bruk av læringsbrett i skulen

3 Skader og erstatningsansvar

Av og til oppstår det problem med læringsbrettet som ikkje er brukaren sin feil. IKT-ansvarlige, fyrtårnlærar eller leiinga på skulen vil hjelpa eleven med desse utfordringane. Dersom det oppstår problem eller feil, vil me erstatta den med eit reserve-læringsbrett. Elevane vil då låna denne som sitt nye læringsbrett.

Dersom læringsbrettet vert øydelagd p.g.a. aktløyse (uaktsomheit), må iPaden erstattast heilt eller delvis (jfr skulen sitt ordensreglement - Lov om skadeerstatning, kap.1 §1-1 og 1-2).