Om SFO

Om SFO

"Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være barnets alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter." (Jf. opplæringslova § 13-7.)

Årdal Skulefritidsordning/SFO er eit omsorgs- og fritidstilbod før og etter skulens kjernetid for:

 • elevar frå 1. - 4. klasse
 • elevar med spesielle behov frå 5. – 7. klasse

Dagen i SFO skal gi barna:

 • Uteaktivitetar i all slags vêr
 • Positive fellesopplevingar
 • Eit godt og sunt måltid
 • Variert aktivitetstilbod
 • Leik
 • Leik i organisert form
 • Fysisk aktivitet
 • Trygghet, respekt og ansvar
 • Kontakt med omsorgsfulle og motiverande vaksne
 • Arena for å knyte nye vennskapsband
 • Opplevingar av respekt, tillit og likeverd
 • Trygge og tydelege vaksne som tek ansvar for kvaliteten i all samhandling
 • Opplevingar av å mestre ulike aktivitetar

Vedtekter for SFO

Prisar og betaling

Hanne Rossemyr
SFO-leiar
E-post
Telefon 40 43 92 09

Åpningstider

Måndag - fredag:

Om morgonen kl 07:30 - 08:25

Frå skuleslutt til kl 16:15