Er du i ein vanskeleg situasjon?

Her finn du ei oversikt over foreningar og organisasjonar som kan tilby hjelp og støtte. 

Er du i ein vanskeleg situasjon?

Treng du nokon å snakke med?

Alarmtelefon for barn og unge
Telefon: 116 111

Mental helse
Telefon: 116 123

Kors på halsen (Røde Kors)
Telefon: 800 33 221

Kirkens SOS
Telefon: 22 40 00 40

Barnevernvakta
Telefon: 51 89 91 67

Rus

Rogaland A-senter - besøk heimesida deira.

Kreft

Kreftlinja

Svangerskap og abort

Amathea - gravid og usikker? 

  • lang og bred erfaring innan spørsmål knytt til uplanlagt graviditet og abort
  • alle tenestene deira er gratis, også graviditetstesten
  • besøk heimesida
  • snakk med ein rettleiar på telefon 815 32 005
Overgrep, vald, mishandling

Valdtektsmottaket

Valdtektstmottaket er eit døgnope tilbod ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og vaksne som er blitt utsatt for eit seksuelt overgrep.

Hjelpa er gratis, og dei har teieplikt.

Dersom du er blitt utsatt for eit overgrep, ring telefon 51 51 02 02 eller 902 40 200. 

Krisesenter

Hjelmeland kommune har eit vertskommune samarbeid med krisesenteret i Stavanger for å kunne tilby befolkninga i Hjelmeland eit døgnbemanna krisesentertilbod.

Krisesenteret i Stavanger skal gi eit tilbod til fysisk, psykisk og seksuelt mishandla kvinner, menn og barna deira. Det gjeld også individ utsett for tvangsekteskap og menneskehandel.

Gå inn på lenkja nedanfor for å lesa meir om kva krisesenteret kan tilby.

Krisesenteret i Stavanger.

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Heimesida.

Landsdekkande telefon for incest og seksuelt misbrukte: 800 57 000

Nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Dinutvei.no er ein nasjonal vegvisar ved vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finn du oversikt over ulike hjelpetilbod. 

Du finn også informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, kor du kan stilla spørsmål anonymt. Nettsida si målgruppe er både dei som er utsett for vald, dei som utfører valden og andre berørte. 

Gjeldsproblem

NAV Gjeldsrådgiving

Telefon: 55 55 33 39, tasteval 1

 

Pasient- og brukerombudet i Rogaland

Ombodet kan hjelpe deg med å gjøre ei vurdering av din sak og gi råd og rettleiing om korleis du bør gå vidare.