Reglement og prisar for leige av Hjelmelandshallen

5 Branninstruks

Ved brannalarm: 

  • sørg for at alle som er i bygget kjem seg ut - følg instruks
  • sjekk brannalarmanlegget i gangen ved vestibyle om kor alarmen er utløyst
  • sjekk om det verkeleg er brann

Ved brann:

  • prøv å sløkke med tilgjengeleg sløkkeutstyr
  • ring 110 - varsle brannvesenet